Digitální certifiovaný nátisk Praha

certifikovaný
Digitální nátisk

Placeholder Picture

Technologie a parametry

Formát papíru:
šíře média 43,2 cm x výška až několik metrů (tisk z role)

Možnosti simulace:
Fogra 51
Materiál: EFI Proof Paper 8245OBA Semimatt 245 g/m2

Každý nátisk je opatřen kontrolním štítkem s naměřenými hodnotami.

Software a tiskárna:
Software EFI Fiery XF
Tiskárna Epson Stylus PRO 4900 s 11barevnou inkoustovou sadou UltraChrome® HDR
Měřící zařízení (spektrofotometr) XRite i1PRO 2 + software EFI Color Verifier

Jak připravit data
Data by měla být připravena v tiskovém PDF v takové podobě a s takovým nastavením, která budou ve finále použita pro tisk. V praxi to obvykle znamená kompozitní PDF, 300 dpi, bez ICC profilů.

Při použítí ICC profilů může dojít k neočekávaným výsledkům, obecně je proto nedoporučujeme používat. Při výrobě digitálního nátisku se vložené ICC profily automaticky ignorují, což může ovlivnit jeho vzhled. Pokud si přejete ICC profily zachovat, je třeba předchozí konzultace.

Technologie umožňuje schopnost reprodukce většiny přímých barev (kromě např. barev metalických). U těchto barev může docházet k lehkým odchylkám vůči oficiálnímu vzorníku. Barvy v dokumentu by měly být pro jejich správnou identifikaci softwarem korektně pojmenovány.

Objednat nátisk
Placeholder Picture
Placeholder Picture