Digitální certifiovaný nátisk Praha

certifikovaný
Digitální nátisk

Placeholder Picture

Co je digitální nátisk

Cílem digitálního certifikovaného nátisku je co nejvěrněji reprodukovat tisková data a umožnit tak kontrolu barevnosti a vzhledu ještě před samotným ofsetovým tiskem.

Digitální nátisk slouží jako náhrada starší technologie - chemického nátisku tzv. cromalinu.

Nabízíme zhotovení digitálního nátisku z tiskových dat v souladu s normou ISO 12647-7:2016 ve standardu FOGRA 51.

Standard FOGRA 51 nová norma zavádějící zohlednění optických zjasňovačů, které se používají při výrobě papíru. Nátisk by měl tak být v porovnání s předchozími standardy ještě věřnější.

K ověření souladu slouží kontrolní proužek, který je vytisknut společně s dokumentem. Tento proužek se následně přeměří spektrofotometrem a naměřené hodnoty a se porovnají. Pokud jsou naměřené odchylky v souladu s tiskovou normou, na nátisk se nalepí štítek se záznamy měření a s informací, že hodnoty odpovídají normě pro certifikovaný nátisk. Tento nátisk je pak možné použít pro vlastní kontrolu, schvalovací proces s klientem, případně jako referenční vzorek pro tiskaře.

Digitální nátisk může odhalit a předejít nepříjemným překvapením, která se mohou po vytištění zakázky objevit.

Objednat nátisk
Placeholder Picture
Placeholder Picture